Wkręty

PN-85/M-82201
Wkręty ze łbem walcowym wypukłym
--------------------------------------
PN-86/M-82202
Wkręty ze łbem walcowanym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym
--------------------------------------
PN-85/M-82207
Wkręty ze łbem stożkowym
--------------------------------------
PN-86/M-82208
Wkręty ze łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym
--------------------------------------
PN-85/M-82211
Wkręty ze łbem stożkowym soczewkowym
--------------------------------------
PN-86/M-82212
Wkręty ze łbem stożkowym soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym
--------------------------------------
PN-85/M-82215
Wkręty ze łbem walcowym
--------------------------------------
PN-85/M-82219
Wkręty ze łbem walcowym płaskim
--------------------------------------
PN-93/M-82251
Wkręty ze łbem stożkowym. Kształt łba i metoda sprawdzania
--------------------------------------
PN-93/M-82252
Wkręty ze łbem stożkowym. Głębokości wgłębień krzyżowych
--------------------------------------
PN-83/M-82271
Wkręty dociskowe bez łba, z końcem płaskim, z gwintem na części długości trzpienia
--------------------------------------
PN-92/M-82272
Wkręty dociskowe bez łba, z końcem płaskim, z gwintem na całej długości
--------------------------------------
PN-92/M-82273
Wkręty dociskowe bez łba, z końcem stożkowym, z gwintem na całej długości
--------------------------------------
PN-92/M-82274
Wkręty dociskowe bez łba, z końcem wgłębionym, z gwintem na całej długości
--------------------------------------
PN-92/M-82276
Wkręty dociskowe bez łba, z czopem walcowym, z gwintem na całej długości
--------------------------------------
PN-82/M-82280
Wkręty ze łbem walcowym soczewkowym powiększonym
--------------------------------------
PN-82/M-82281
Wkręty ze łbem walcowym soczewkowym zmniejszonym
--------------------------------------
PN-84/M-82314
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym
--------------------------------------
PN-84/M-82315
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym
--------------------------------------
PN-84/M-82316
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym
--------------------------------------
PN-87/M-82317
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym
--------------------------------------
PN-85/M-82501
Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym
--------------------------------------
PN-85/M-82503
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
--------------------------------------
PN-85/M-82504
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym soczewkowym
--------------------------------------
PN-85/M-82505
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
--------------------------------------
PN-84/M-82509
Wkręty do drewna. Wymagania i badania
--------------------------------------
PN-92/M-83101
Wkręty samogwintujące do blach ze łbem sześciokątnym
--------------------------------------
PN-92/M-83102
Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym
--------------------------------------
PN-92/M-83104
Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym
--------------------------------------
PN-92/M-83106
Wkręty samogwintujące do blach ze łbem walcowym
--------------------------------------
PN-93/M-83114
Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym
--------------------------------------
PN-93/M-83115
Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym
--------------------------------------
PN-93/M-83116
Wkręty samogwintujące do blach ze łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym
--------------------------------------

Przykładowe produkty z naszej oferty

Copyright by www.patmet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone 2013