Śruby

PN-74/M-82070
Śruby z otworem i rowkiem
--------------------------------------
PN-85/M-82101
Śruby ze łbem sześciokątnym
--------------------------------------
PN-85/M-82105
Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości
--------------------------------------
PN-88/M-82121
Śruby ze łbem kwadratowym
--------------------------------------
PN-90/M-82125
Śruby dwustronne o długości części wkręcanej 1d
--------------------------------------
PN-90/M-82131
Śruby dwustronne o długości części wkręcanej 1,25d
--------------------------------------
PN-90/M-82137
Śruby dwustronne o długości części wkręcanej 2d
--------------------------------------
PN-85/M-82241
Śruby ze łbem sześciokątnym zmniejszonym
--------------------------------------
PN-85/M-82242
Śruby ze łbem sześciokątnym zmniejszonym z gwintem na całej długości
--------------------------------------
PN-90/M-82244
Śruby ze łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem
--------------------------------------
PN-93/M-82247
Śruby ze łbem sześciokątnym zmniejszonym z kołnierzem stożkowym
--------------------------------------
PN-87/M-82301
Śruby ze łbem kwadratowym wieńcowym
--------------------------------------
PN-87/M-82302
Śruby ze łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
--------------------------------------
PN-83/M-82303
Śruby dociskowe ze łbem sześciokątnym z czopem walcowym
--------------------------------------
PN-83/M-82304
Śruby dociskowe ze łbem sześciokątnym z czopem stożkowym
--------------------------------------
PN-87/M-82305
Śruby dociskowe ze łbem kwadratowym z końcem stożkowym
--------------------------------------
PN-87/M-82307
Śruby dociskowe ze łbem kwadratowym z czopem walcowym
--------------------------------------
PN-87/M-82308
Śruby dociskowe ze łbem kwadratowym z czopem soczewkowym
--------------------------------------
PN-61/M-82331
Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym
--------------------------------------
PN-91/M-82341
Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem krótkim
--------------------------------------
PN-91/M-82342
Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim
--------------------------------------
PN-83/M-82343
Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych
--------------------------------------
PN-87/M-82402
Śruby ze łbem stożkowym z podsadzeniem
--------------------------------------
PN-87/M-82406
Śruby ze łbem grzybkowym z podsadzeniem
--------------------------------------
PN-91/M-82408
Śruby ze łbem stożkowym z noskiem
--------------------------------------
PN-91/M-82410
Śruby ze łbem kulistym z noskiem
--------------------------------------
PN-85/M-82412
Śruby ze łbem walcowym do zgrzewania
--------------------------------------
PN-85/M-82413
Śruby hakowe do zgrzewania
--------------------------------------
PN-75/M-82416
Końce śrub
--------------------------------------
PN-75/M-82418
Śruby ze łbem młoteczkowym podsadzonym
--------------------------------------
PN-75/M-82424
Śruby ze łbem młoteczkowym
--------------------------------------
PN-77/M-82425
Śruby oczkowe
--------------------------------------
PN-77/M-82426
Śruby oczkowe z gwintem na całej długości
--------------------------------------
PN-64/M-82436
Śruby skrzydełkowe
--------------------------------------
PN-78/M-82450
Śruby wieńcowe ze łbem trójkątnym
--------------------------------------
PN-88/M-82456
Śruby ze łbem radełkowanym wysokim
--------------------------------------
PN-88/M-82457
Śruby ze łbem radełkowanym niskim
--------------------------------------
PN-92/M-82472
Śruby z uchem
--------------------------------------
PN-72/M-85061
Śruby fundamentowe
--------------------------------------

Przykładowe produkty z naszej oferty

Copyright by www.patmet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone 2013