Narzędzia ścierne

TARCZE ANDRE ABRESIVE ARTICLES

• ściernice ze spoiwem żywicznym do przecinania, typów 41,42
oraz INOX do szlifowania, typów 27
• ściernice ze spoiwem żywicznym
• ściernice ze spoiwem ceramicznym
• osełki
• ściernice lamelkowe
• krążki ścierne

Przykładowe produkty z naszej oferty

Copyright by www.patmet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone 2013